Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica
© PER GEOMETRIAM VERITAS

VI Xornada da Comisión Especializada en Nomes Xeográficos. Santiago de Compostela.

21/09/2023 Colaborador Externo
ImagenComentario Sin comentarios
ImagenEvento

Galicia acolle a VI Xornada da Comisión Especializada en Nomes Xeográficos

 

A Cidade da Cultura acollerá o vindeiro 21 de setembro a VI Xornada da Comisión Especializada de Nomes Xeográficos, organismo do Instituto Xeográfico Nacional no que participa a Real Academia Galega xunto a outras institucións de todo o Estado. O encontro reunirá por primeira vez en Galicia algúns dos maiores expertos en toponimia e cartografía de España. A Real Academia Galega e a Xunta de Galicia colaboran na organización da cita, que se centrará na estreita relación existente entre os nomes xeográficos e mundo dixital. O público que desexe asistir pode inscribirse nesta ligazón ata o 11 de setembro.

A escolla de Galicia para ser a anfitrioa desta xuntanza de especialistas en cartografía e toponimia non é casual. Galicia Nomeada, a plataforma para a salvagarda do patrimonio inmaterial toponímico posto en marcha pola Real Academia Galega e a Xunta de Galicia, constitúe un referente na colaboración entre institucións cunha base integramente dixital. Desde a estrea a finais de 2019, aglutina nun mesmo espazo máis de medio millón de topónimos e microtopónimos xeolocalizados e dispoñibles para consulta, 60.000 deles achegados polas máis de 3.100 persoas colaboradoras inscritas na actualidade.

Galicia Nomeada será unha das protagonistas do programa, que contará tamén con voces expertas das diferentes comunidades autónomas que forman parte da Comisión Especializada de Nomes Xeográficos para achegaren información sobre os traballos que ligan o mundo dixital coa toponimia nos seus ámbitos de actuación.

O programa incluirá, entre outros relatorios, unha intervención sobre Galicia Nomeada a cargo do coordinador da unidade técnica de toponimia do Seminario de Onomástica da Real Academia Galega, Vicente Feijoo, que representa a RAG na Comisión Especializada de Nomes Xeográficos xunto á académica correspondente Luz Méndez; haberá distintas contribucións sobre a elaboración e a actualización dos nomenclátores xeográficos de Andalucía, Illes Balears, Asturias, o Instituto Xeográfico Nacional e o Instituto Nacional de Estatística a cargo de María Teresa Garrido, Eulàlia Fons Carbonell, Juncal Mónica García Velasco, Angélica Castaño Suárez, María Natalia Fojo Díaz, respectivamente; Maite Mollà Villaplana presentará un traballo sobre a elaboración da segunda edición das directrices toponímicas de uso internacional para editores de mapas, cartas náuticas e outras publicacións; e Marcos F. Pavo López falará sobre a toponimia en mapas antigos como ferramenta para trazar a súa liñaxe, deténdose na transmisión do topónimo "Elcano" na cartografía dos séculos XVI e XVII.

A Comisión Especializada de Nomes Xeográficos está integrada no Consello Superior Xeográfico e ten como misión impulsar a normalización dos nomes xeográficos no Estado, en coordinación cos diferentes organismos competentes do Estado e das comunidades autónomas. A comisión está formada por representantes de autoridades en nomes xeográficos da Administración xeral do Estado e das comunidades, expertos de universidades e das academias das linguas e doutras institucións relacionadas coa toponimia.

 
 
 
---

 

Galicia acoge las VI Jornadas de la Comisión Especializada en Nombres Geográficos.
 

El próximo 21 de septiembre la Ciudad de la Cultura acogerá las VI Jornadas de la Comisión Especializada en Nombres Geográficos, órgano del Instituto Geográfico Nacional en el que participa la Real Academia Gallega junto a otras instituciones de todo el Estado. El encuentro reunirá por primera vez en Galicia a algunos de los mayores expertos en toponimia y cartografía de España. La Real Academia Gallega y la Xunta de Galicia colaboran en la organización del evento, que centrará su atención en la estrecha relación entre los nombres geográficos y el mundo digital. El público que desee asistir puede inscribirse en este enlace hasta el 11 de septiembre.

La elección de Galicia como sede de este encuentro de especialistas en cartografía y toponimia no es casual. Galicia Nomeada, la plataforma para la salvaguarda del patrimonio inmaterial toponímico puesta en marcha por la Real Academia Gallega y la Xunta de Galicia, constituye un referente de colaboración entre instituciones con base íntegramente digital. Desde su estreno a finales de 2019, ha reunido en un solo espacio más de medio millón de topónimos y microtopónimos geolocalizados y disponibles para su consulta, 60.000 de ellos proporcionados por los más de 3.100 colaboradores registrados actualmente.

Galicia Nomeada será una de las protagonistas del programa, que también contará con voces expertas de las diferentes comunidades autónomas que forman parte de la Comisión Especializada de Nombres Geográficos para proporcionar información sobre las obras que vinculan el mundo digital con la toponimia en sus zonas de acción.

El programa incluirá, entre otros ponentes, una intervención sobre Galicia Nombrada a cargo del coordinador de la unidad técnica de toponimia del Seminario Onomástica de la Real Academia Gallega, Vicente Feijoo, que representa a la RAG en la Comisión Especializada de Nombres Geográficos junto con los correspondientes la académica Luz Méndez; Se contarán con diferentes aportaciones sobre el desarrollo y actualización de la nomenclatura geográfica de Andalucía, Baleares, Asturias, el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Nacional de Estadística a cargo de María Teresa Garrido, Eulàlia Fons Carbonell, Juncal Mónica García Velasco, Angélica Castaño Suárez , María Natalia Fojo Díaz, respectivamente; Maite Mollà Villaplana presentará una ponencia sobre la elaboración de la segunda edición de directrices toponímicas de uso internacional para editores de mapas, cartas náuticas y otras publicaciones; y Marcos F. Pavo López hablará de la toponimia en mapas antiguos como herramienta para rastrear su linaje, centrándose en la transmisión del topónimo "Elcano" en la cartografía de los siglos XVI y XVII.

La Comisión Especializada en Nombres Geográficos forma parte del Consejo Superior Geográfico y tiene como misión promover la normalización de los nombres geográficos en el Estado, en coordinación con los distintos órganos competentes del Estado y de las comunidades autónomas. La comisión está integrada por representantes de autoridades en topónimos geográficos de la Administración General del Estado y comunidades, expertos de universidades y academias de idiomas y otras instituciones relacionadas con la toponimia.